Pardavimo sąlygos

Prielaida

Šių bendrųjų pardavimo sąlygų (toliau – Bendrosios sąlygos) tikslas – kosmetikos gaminių (toliau – Prekės) pirkimo reguliavimas, vykdomas nuotoliniu būdu, internetu, iš svetainės https: // www . igibelluab.com. (toliau – „Svetainė“) pagal Italijos teisės aktus, nurodytus Įstatyminiame dekrete Nr. lgs 206/2005 ir vėlesni pakeitimai bei papildymai (toliau – Vartotojų kodeksas).

Gaminius pateikia ir siūlo parduoti UAB „IGi Bell“ - S. Neries, 93 - 06333 Vilnius, Lietuva - Tel. +370 40331005

Vartotojas, kuris prisijungia prie Svetainės, prieš pirkdamas privalo atidžiai perskaityti šias Bendrąsias sąlygas, kurios jam buvo pateiktos Svetainėje. Sutartims, sudarytoms per Svetainę, taikomos šios Bendrosios sąlygos pagal Europos teisės aktus.

1.Apibrėžimai

1.1. Sąvoka „pardavimo internetu sutartis“ reiškia pirkimo-pardavimo sutartį, susijusią su Tiekėjo produktais, sudarytą tarp jų ir Pirkėjo, kaip nuotolinės pardavimo sistemos per telematines priemones, kurią organizuoja Tiekėjas, dalį.

1.2. Sąvoka „Pirkėjas“ reiškia vartotoją, kuris yra fizinis asmuo, perkantis Prekes.

1.3. Sąvoka „Tiekėjas“ reiškia epigrafe nurodytą asmenį arba informacijos paslaugas teikiantį asmenį.

2. Sutarties dalykas

Sudarant sutartį, Tiekėjas atitinkamai parduoda, o Pirkėjas per telematines priemones nuotoliniu būdu perka svetainėje www.igibelluab.com nurodytus ir siūlomus parduoti Produktus.

3. Sutarties sudarymo būdai

Sutartis tarp Tiekėjo ir Pirkėjo sudaroma tik internetu, prisijungus prie Pirkėjo adresu www.igibelluab.com, kur nurodyta tvarka Pirkėjas privalo užpildyti ir išsiųsti užsakymo formą elektroniniu formatu. Konkrečiai, Pirkėjas turi įtraukti Prekę į „Krepšelį“, paspausti „Sudaryti užsakymą“, tada suvesti atsiskaitymo ir pristatymo duomenis ir, susipažinęs su šiomis Bendrosiomis sąlygomis bei privatumo politika, patvirtindamas, kad su jomis sutinka, pasirinkti norimą apmokėjimą. metodas. Atkreiptinas dėmesys, kad atsiskaitymo kreditine kortele metu Pirkėjas bus nukreiptas į www.paypal.com svetainę, kur atliks mokėjimą PayPal platformos numatyta ir reguliuojama tvarka. Atlikus mokėjimą, Pirkėjo pateiktas užsakymas įgis sutartinio pasiūlymo vertę.

4. Sutarties sudarymas ir galiojimas

4.1. Pirkimo sutartis sudaroma tiekėjui priėmus užsakymą. Apie šį sutikimą Pirkėjas praneša išsiunčiant spausdinamą užsakymo patvirtinimo el. laišką, kuriame yra užsakymo numeris, užsakytų produktų sąrašas, taip pat pirkėjo duomenys, įsigytos prekės kaina, pristatymo išlaidos, būdai ir mokėjimo sąlygos, adresas, kuriuo Prekė bus pristatyta, pristatymo terminai, informacija apie teisę atsisakyti sutarties ir atvejai, kuriais ji netaikoma.

4.2. Sutartis nelaikoma tobula ir galiojančia tarp šalių, nesilaikant to, kas nurodyta ankstesniame punkte.

4.3. Patikrinęs užsakymo patvirtinimo el. laišką, jei Pirkėjas nustato užsakyme klaidas, jis privalo apie jas pranešti per dvylika (12) valandų nuo el. laiško gavimo. Pasibaigus šiam terminui, užsakymas bus apdorotas siuntimui ir pakeitimai nebepriimami, nepažeidžiant Pirkėjo teisių, nurodytų 14 punkte.

5. Informacija apie gaminį

5.1. Informacija ir aprašymai, susiję su Produktais, pateikiami Svetainėje ir pateikiami prieš sudarant pirkimą. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti parduodamų gaminių vaizdų ir informacijos tikrumą ir tikslumą, tačiau gali atsirasti gamintojų pakuočių ir/ar sudedamųjų dalių pasikeitimų, kurie mūsų svetainėje nebus nedelsiant įdiegti. Gamintojai kartais gaminius gali išsiųsti skirtingose ​​pakuotėse, tačiau garantuojamas gaminio originalumas ir šviežumas.

Tiekėjas pataria atidžiai perskaityti etiketes ir instrukcijas ant originalios pakuotės, tai tik išoriniam naudojimui skirti gaminiai, skirti vaikams nepasiekiamoje vietoje ir laikyti vėsioje ir sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Tiekėjas taip pat rekomenduoja išbandyti naujus gaminius ant mažų, paslėptų vietų, kad būtų patikrinta, ar nėra kokių nors reakcijų, ir nutraukti naudojimą, jei atsiranda dirginimo požymių.

Tiekėjas jokiu būdu neatsako už įjautrinimą ar asmeninę alergiją gaminio sudedamosioms dalims, nurodytoms originalios pakuotės etiketėje, svetainėje pateikta informacija yra tik informacinė ir jokiu būdu nėra diagnozės formulavimas ar vizitas.specialistas, kuriam visada rekomenduojama pasiteirauti savo gydytojo nuomonės.

 

 

 

 

6. Mokėjimo ir kompensavimo būdai

6.1. Pirkėjas turi sumokėti per savo Paypal sąskaitą arba kreditine kortele (Visa, Mastercard, Visa, Maestro, American Express ir/ar kitomis panašiomis kortelėmis) arba banko pavedimu.

6.2. Bet koks kompensavimas Pirkėjui bus įskaitytas vienu iš Tiekėjo pasiūlytų ir Pirkėjo pasirinktų būdų, laiku ir, pasinaudojus teise atsisakyti sutarties, šiame straipsnyje numatytais terminais. 14.4 ..

6.3. Tiekėjas naudojasi aukščiausiomis saugos priemonėmis, kurias galima įsigyti šiame sektoriuje. Be to, mokėjimo procedūra vyksta saugiame serveryje, kuris naudoja SSL (Secure Socket Layer) protokolą. Saugus serveris sukuria ryšį, leidžiantį perduoti šifruotą informaciją naudojant 128 bitų algoritmus, kurie užtikrina, kad jie būtų suprantami tik Pirkėjo kompiuteriui ir Svetainės kompiuteriui. Tokiu būdu, naudojant SSL protokolą, garantuojama:

(i) kad Pirkėjas perduoda savo duomenis tiekėjo centriniam serveriui ir niekam kitam.

(ii) kad duomenys būtų perduodami užšifruota forma tarp Pirkėjo ir tiekėjo centrinio serverio, vengiant galimo trečiųjų šalių nuskaitymo ar manipuliavimo. Be to, Tiekėjas pareiškia, kad neturi prieigos prie jautrių duomenų, susijusių su Pirkėjo naudojamu mokėjimo būdu, ir neįrašo. Tik mokėjimą apdorojantis subjektas turi prieigą prie šių duomenų mokėjimų ir inkasacijų valdymo tikslais.

6.4. Jei perka įmonė, užsakymo metu prašoma įvesti atsiskaitymo informaciją. Tokiu atveju sąskaita faktūra bus išsiųsta el. paštu nurodytu adresu. Įmonė yra atsakinga už teisingą atsiskaitymo informacijos įvedimą.

7. Pristatymo laikas ir būdai

 

7.1. Siuntimo išlaidos yra aiškiai nurodytos pirkimo metu.

7.2. Tiekėjas Svetainėje įsigytas Prekes pristatys Pirkėjo pirkimo metu nurodytu adresu greitojo kurjerio pagalba (toliau – Kurjeris). Tiekėjas nebus atsakingas už nenumatytus vėlavimus ar su juo nepriklausančius.

7.3. Bet kuriuo atveju, išskyrus force majeure ar nenumatytų aplinkybių atvejus, užsakytos Prekės bus pristatytos per 7/10 (penkias) darbo dienas nuo kitos dienos po tos dienos, kurią Tiekėjas patvirtino Pirkėjui užsakymą konkrečiu raštu. paštu.užsakymo patvirtinimas.

7.4. Pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti:

- ar pakuotė nepažeista, nepažeista, šlapia ar bet kokiu atveju nepakeista;

- kad pakuočių skaičius atitiktų nurodytą transporto dokumente.

Apie bet kokius gaminio ar pakuotės pažeidimus ar informacijos neatitikimą turi būti nedelsiant pranešta Kurjeriui, kurjerio pristatymo dokumente įrašant „raštišką kontrolės rezervą“. Pasirašius kurjerio dokumentą, Pirkėjas negalės prieštarauti dėl pristatyto daikto išorinių savybių.

7.5. Nepavykus pasiimti kurjerio sandėliuose esančios sandėlyje esančios medžiagos dėl pakartotinio negalėjimo pristatyti Pirkėjo užsakymo metu nurodytu adresu, užsakymas anuliuojamas dėl Pirkėjo fakto ir kaltės. ir bet kuriuo atveju kaina, išskaičiuojama iš visų tolesnių tiekėjo, kaip siuntėjo, išlaidų.

 

 

8.Kainos

 

8.1. Visos Svetainėje rodomų ir nurodytų Produktų pardavimo kainos nurodytos eurais.

8.2. Pardavimo kainos, nurodytos ankstesniame punkte, apima PVM ir kitus mokesčius, jei Tiekėjas nenurodo kitaip. Siuntimo išlaidas ir bet kokius papildomus mokesčius, jei tokių yra, nors ir neįskaičiuotus į pirkimo kainą, Pirkėjas nurodo ir apskaičiuoja pirkimo procedūroje prieš pateikdamas užsakymą.

 

9. Produktų prieinamumas

 

9.1. Tiekėjas per naudojamą elektroninę sistemą užtikrina užsakymų apdorojimą ir įvykdymą nedelsiant.

9.2. Tiekėjo kompiuterinė sistema kuo greičiau patvirtina sėkmingą užsakymo registraciją, atsiųsdama Pirkėjui patvirtinimą elektroniniu paštu, vadovaujantis 4.1 punktu.

9.3 Jeigu užsakymas viršija sandėlyje esantį kiekį, Tiekėjas elektroniniu paštu informuos Pirkėją apie laikinai Prekių nepriejimą ir koks jų laukimo laikas, paklausdamas, ar ketina patvirtinti užsakymą ar ne.

 

10. Atsakomybės ribojimas

 

10.1. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už netinkamas paslaugas, atsiradusias dėl nenugalimos jėgos, jeigu jis neįvykdo užsakymo per sutartyje numatytą laiką.

10.2. Tiekėjas neprisiima atsakomybės prieš Pirkėją, išskyrus tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo atvejus, už neefektyvumą ar sutrikimus, susijusius su interneto naudojimu, nepriklausančius jo paties ar jo subtiekėjų kontrolės.

10.3. Be to, Tiekėjas nebus atsakingas už žalą, nuostolius ir išlaidas, kurias Pirkėjas patyrė dėl sutarties nevykdymo dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių, nes Pirkėjas turi teisę tik į pilną sumokėtos kainos grąžinimą. ir bet kokie mokesčiai. palaikomi priedai.

10.4. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už bet kokį nesąžiningą ar neteisėtą naudojimą, kurį gali panaudoti trečiosios šalys, kredito kortelės ar Paypal mokėjimo sistema, apmokėdamas už įsigytus produktus, jei įrodo, kad ėmėsi visų įmanomų atsargumo priemonių, pagrįstų geriausiais mokslais. ir akimirkos patirtimi bei įprastu kruopštumu.

11. Atsakomybė už trūkumus, žalos įrodymas ir atlygintini nuostoliai: Tiekėjo pareigos

11.1. Pagal str. 116 d., Tiekėjas atsako už žalą, atsiradusią dėl parduotos Prekės trūkumų, jeigu jis per 3 (tris) mėnesius nuo prašymo pateikimo nukentėjusiajai šaliai nepraneša gamintojo ar pardavėjo tapatybės ir adreso. asmuo, suteikęs prekę.

11.2. Minėtas nukentėjusiosios šalies prašymas turi būti pateiktas raštu, jame turi būti nurodyta žalą padariusi Prekė ir įsigijimo data; jame taip pat turi būti pasiūlymas dėl Produkto, jei jis vis dar egzistuoja.

11.3. Tiekėjas negali būti laikomas atsakingas už pasekmes, kilusias dėl gaminio su trūkumais, jei trūkumas atsirado dėl Prekės atitikties, imperatyvios teisės normos ar privalomos nuostatos, arba jeigu tuo metu buvo mokslo ir technikos žinių lygis. kurioje gamintojas išleido Prekę į apyvartą, dar neleido Prekės laikyti nekokybiška.

11.4. Neatlyginama, jei nukentėjusioji šalis žinojo apie Prekės trūkumą ir iš jo kylantį pavojų, tačiau savo noru jam atsidūrė.

11.5. Bet kuriuo atveju nukentėjusysis turi įrodyti defektą, žalą ir priežastinį ryšį tarp defekto ir žalos.

12. Garantijos ir pagalbos būdai

12.1. Nepažeidžiant įprasto Gaminių gedimo proceso ir (arba) su tuo susijusių specifinių požymių, tiekėjo parduodamų Gaminių neatitikimo atveju Pirkėjas privalo nedelsdamas susisiekti su tiekėju el. paštu igibelluab@gmail.com

13. Pirkėjo įsipareigojimai

13.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti įsigytos Prekės kainą sutartyje nurodytais terminais ir būdais. 13.2. Atlikęs pirkimo internetu procedūrą, Pirkėjas įsipareigoja šią sutartį atspausdinti ir saugoti.

13.3. Pirkėjas patvirtina ir pareiškia, kad susipažino su visa pirkimo procedūros metu pateikta informacija ir visiškai sutinka su šiomis Bendrosiomis ir Mokėjimo sąlygomis.

 

14. Teisė atsisakyti sutarties

 

14.1. Bet kuriuo atveju Pirkėjas turi teisę be jokių baudų ir nenurodydamas priežasties atsisakyti sutarties, arba (i) tęsti, pristačius prekę anksčiau patvirtintu pristatymo adresu, tiesiogiai ir nedelsiant grąžinti prekę. Kurjeriui – ir tai be jokio įsipareigojimo perduoti šią valią Tiekėjui iš anksto raštu (registruotu laišku su grąžinimo kvitu) – arba (ii) per 14 (keturiolika) darbo dienų, skaičiuojant nuo pranešimo gavimo dienos. įsigytą Prekę.

14.2. Jei Pirkėjas nusprendžia pasinaudoti 14.1 (ii) papunktyje nurodyta sutarties atsisakymo teise, jis privalo apie tai pranešti Tiekėjui naudodamas atsisakymo formą, kurią jis atsiųs el. paštu adresu igibelluab@gmail.com

14.3. Pastaruoju atveju, gavęs šį pranešimą, Tiekėjas perduos Pirkėjui nurodymus, kaip grąžinti Prekes.

14.4 Teisę atsisakyti sutarties reglamentuoja šios sąlygos.

 

1. a) Pasinaudojęs sutarties atsisakymo teise, Tiekėjas grąžins Pirkėjui visą grąžinamų prekių sumą, įskaitant siuntimo išlaidas, jei taikoma, per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, be nepažeidžia tiekėjo teisės sustabdyti grąžinimo mokėjimą iki faktinio prekių gavimo. Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Pirkėjas. Banko pavedimo atveju pastarasis bus atsakingas už banko rekvizitų, kuriais remiantis bus grąžinamos lėšos, pateikimą (sąskaitos savininkas, banko pavadinimas ir adresas bei IBAN).

2. b) Prekių grąžinimo siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

3. c) Už siuntą iki gavimo Tiekėjo sandėlyje sertifikato prisiima visa Pirkėjo atsakomybė.

4. d) Tiekėjas jokiu būdu neatsako už neapdraustų siuntų grąžintų prekių sugadinimą ar vagystę / praradimą.

5. e) Gaminiui sugadinus transportavimo metu, Tiekėjas apie įvykį praneš Pirkėjui (per 5 darbo dienas), kad jis galėtų pateikti skundą Kurjeriui ir susigrąžinti pinigus. Tokiu atveju Prekė Pirkėjui grąžinama kartu su prašymo atsisakyti sutarties atšaukimu.

6. f) Produktų atsisakymo teisė nustoja galioti:

7. kurių negalima grąžinti dėl higienos ar su sveikatos apsauga susijusių priežasčių ir kurios yra atidarytos po pristatymo (kosmetikos gaminiai ir kremai), kaip reikalaujama 20 str. 2014-02-21 Įstatyminio dekreto 21 raidė „e“ 59.

 

Prekė laikoma atidaryta, jei išorinė pakuotė ir/ar pakuotė, kurioje ji yra, yra atidaryta;

2. kurio žala gali būti priskirta ne dėl transportavimo, o dėl kitų priežasčių.

Praradus teisę atsisakyti sutarties, Tiekėjas grąžina įsigytą Prekę siuntėjui, apmokestindamas siuntimo išlaidas siuntėjui.

14.5. Gavusios pranešimą, kuriuo Pirkėjas praneša apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties, šalys atleidžiamos nuo abipusių įsipareigojimų, nepažeidžiant ankstesnių šio straipsnio punktų nuostatų.

 

15. Klaidos ir atsakomybės apribojimai

 

15.1. Informacija, susijusi su Svetainėje teikiamais produktais, yra nuolat atnaujinama. Tačiau neįmanoma garantuoti visiško klaidų, už kurias Tiekėjas negali būti laikomas atsakingas, nebuvimo, išskyrus tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo atvejus.

15.2. Tiekėjas pasilieka teisę ištaisyti klaidas, netikslumus ar praleidimus net ir išsiuntus užsakymą, arba bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar atnaujinti informaciją, nepažeidžiant Pirkėjo teisių pagal šias Bendrąsias sąlygas ir Vartotojų kodeksą.

15.3. Išskyrus tyčinį nusižengimą ar didelį neatsargumą, Pirkėjo teisė į žalos atlyginimą ar kompensacijos pripažinimą neįtraukiama, taip pat bet kokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė už tiesioginę ar netiesioginę žalą asmenims ir (arba) daiktams, atsiradusius dėl įsakymo nepriėmimas arba vengimas, taip pat dalinis.

15.4. Jil Tiekėjas neatsako už bet kokio pobūdžio žalą, atsiradusią dėl gaminių naudojimo netinkamai ir (arba) ne pagal gamintojo pateiktas instrukcijas, taip pat už žalą, atsiradusią dėl nenumatytų aplinkybių arba force majeure.

16. Nutraukimo priežastys

13.1 punkte nurodytus Pirkėjo prisiimtus įsipareigojimus, taip pat sėkmingo apmokėjimo, kurį Pirkėjas atlieka 2 str. nurodytomis priemonėmis, įvykdymo garantija. 6.1, yra esminiai, todėl aiškaus susitarimo atveju tik vieno iš šių įsipareigojimų neįvykdymas, jei to nenulems atsitiktinis įvykis arba nenugalimos jėgos aplinkybės, lems teisinį sutarties nutraukimą pagal Italijos civilinio kodekso 1456 straipsnį. , nereikia priimti teismo sprendimo.

 

 

17. Sutarties archyvavimo būdas

Pagal str. Įstatyminio dekreto 70/2003 12 p., Tiekėjas informuoja Pirkėją, kad kiekvienas išsiųstas užsakymas yra saugomas skaitmenine forma serveryje, laikantis konfidencialumo ir saugumo kriterijų.

 18. Ryšiai ir skundai

Rašytiniai pranešimai, skirti Tiekėjui, ir bet kokie skundai bus laikomi galiojančiais tik tuo atveju, jei jie bus išsiųsti el. paštu adresu igibelluab@gmail.com. Pirkėjas registracijos formoje nurodo savo gyvenamąją arba buveinę, telefono numerį arba elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidauja, kad būtų siunčiami Tiekėjo pranešimai.

19. Taikytina teisė ir kompetentingas teismas

19.1. Pirkėjo ir Tiekėjo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Lietuvoje ir jai taikoma Lietuvos teisė.

19.2. Ginčų, susijusių su šių Bendrųjų sąlygų ar individualių pirkimo užsakymų aiškinimu, vykdymu ar sprendimu, sprendimas, jeigu Pirkėjas yra vartotojas pagal Vartotojų kodeksą, išimtinai kompetentingas bus jo gyvenamosios vietos savivaldybės teismas. esantis Lietuvos teritorijoje.

Bet kuriuo atveju galima pasirinktinai pasinaudoti tarpininkavimo procedūromis, nurodytomis Įstatyminiame dekrete Nr. 28/2010, siekiant išspręsti ginčus, kylančius aiškinant ir vykdant šias Bendrąsias sąlygas.

Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Svetainę, jos turinį ir šias Bendrąsias pardavimo sąlygas, kad pasiūlytų naujus produktus ar paslaugas arba atitiktų teisines ar reguliavimo nuostatas. Pirkėjui bus taikomos Bendrųjų pardavimo sąlygų sąlygos, galiojančios tuo metu, kai jis užsako gaminį, nebent pagal galiojančius įstatymus arba kompetentingos institucijos reikalauja bet kokių šios politikos ir sąlygų pakeitimų (tokiu atveju jos taip pat taikoma anksčiau pateikti užsakymams). Jei kuri nors šių Bendrųjų sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia, niekine arba dėl kokios nors priežasties neįgyvendinama, šios sąlygos jokiu būdu neturės įtakos kitų nuostatų galiojimui ir veiksmingumui.